Missie

Kleurrijk en gepassioneerd… Voor jong en oud. Iedereen is welkom om naar de Regenboogfabriek te komen en op een levendige en speelse manier zijn eigen zelfexpressie te ontwikkelen en tot uitdrukking te brengen. Om in contact te komen met wat je in het diepst van je hart bezielt. Om kennis te maken met wat je lichaam je te vertellen heeft. Voor zelfonderzoek. Om het vuurtje in je aan te wakkeren. Om vrij te zijn. Om thuis te komen in jezelf. Zonder daar iets aan te moeten veranderen. De Regenboogfabriek staat ervoor dat mensen hun passie, kleurrijkheid en zelfexpressie aanwenden, om in de wereld te zetten wat hun hart in vuur en vlam zet. De Regenboogfabriek staat ervoor dat mensen met hun eigen unieke talent bijdragen aan de verbondenheid van iedereen.

Om als individu je eigen expressie te vinden helpt het om in balans te zijn. Energetisch, in alle aspecten van wie je bent: contact met de aarde, emoties, wil en kracht, verlangens en passie, zelfexpressie en communicatie, bewustzijn en intu├»tie, inzicht en spiritualiteit. Vanuit een gezonde balans kan de energie stromen om vanuit verlangen tot visie te komen en van visie tot verwezenlijking, de ‘regenboogbrug’. Er wordt gewerkt met de nieuwste kennis op het gebied van de evolutionaire bewustwording van de mens. De Regenboogfabriek is de broedplaats voor trainers en coaches die met hun trainingen en begeleiding dit werk in de wereld zetten. De Regenboogfabriek is een aangename en rustgevende plek in de natuur waar mensen verbondenheid ervaren.