Bezinningspad

De Regenboogfabriek is een krachtplek met intrinsieke kwaliteiten. Dwars door het bos loopt een voelbare leylijn. Het landgoed is verder gelegen aan het landelijke Pelgrimspad en in de directe nabijheid zijn minstens twee andere krachtplekken gelegen: praktijk Daryl Keep en Energiecentrum Het Spiraal. Deze drie plekken worden onderling verbonden via een gezamenlijk ontworpen bezinningswandeling. Deze kan op eigen gelegenheid gelopen worden (let op: er is nog geen bewegwijzering, voor meer info stuur een mail). Bij de Schuttershoeve kan men starten en eindigen met een kopje koffie.

Langs leylijnen, en vooral waar verschillende leylijnen bij elkaar komen, ontstaan krachtplekken. Net zoals bij een chakra in het menselijk lichaam waar de energetische lijnen van het lichaam samenkomen. Op dit soort krachtplekken is het alsof de ware ziel van alles wordt blootgelegd, en waar heling en transformatie kan plaatsvinden. Vroeger werden daar mysteriescholen gevestigd of kerken gebouwd.